معرفی منطقه پروژه

ویژگی های محل احداث پروژه:

  • واقع شدن در رینگ سوم ترافیکی
  • دسترسی سریع به مرکز شهر
  • دسترسی سریع به مراکز جمعیتی پیوسته شهر
  • دسترسی سریع به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
  • دسترسی سریع به مرکز همایش های بین المللی اصفهان