تلفن تماس
031-35644105
ساعات پاسخگویی
شنبه - چهارشنبه : 8 صبح تا 5 عصر

اخبار

بازديد پورفسور ملك زاده معاون فناورى وزارت بهداشت و درمان ازپروژه در حال احداث بيمارستان و پژوهشكده كوثردر تاريخ 98/4/6

پورفسور ملك زاده